Rubriky
Archiv

Skautská křížová cesta

V neděli 9. dubna se konala od 3 hodin odpoledne skautská křížová cesta 26., 91. a 72. odílu. Na tuto akci byli pozváni nejen děti, ale i jejich rodiče. Sraz byl na začátku lesní cesty v pisárkách. O velikosti akce nemohl být pochyb. Necelých 80 účastníků hovořilo za své a o to víc, když jsme si mohli společně při této události připomenout, co pro nás všechny
udělal náš Pán.Letos byla křížová cesta obohacena o malé úkoly a zamyšlení, které měli více dětem přiblížit význam či údalosti některých zastavení. Takže například nesly kamínky symbolizující hřích, při dalším bylo za úkol pomoci nést batůžek či vést kočárek jako Šimon z Kyrény, nebo na dřevěný kříž připevnit rýsováček symbolizující samotné ukřižování. Cesta byla zakončena u východu z lesa (blízko hotelu Myslivna) společnou modlitbou a písní. Poté se všichni odebrali domů a doufám, že v nich zůstal stejný hluboký a silný prožitek jako v nás!

zapsal: Fredy

 

I letos jsme před Velikonocemi vyrazili na tradiční skautskou křížovou cestu. Tu jsme započali v Pisárkách a postupně po jednotlivých zastaveních jsme došli až k hotelu Myslivna. Ti menší z nás měli cestu ozvláštněnou drobnými aktivitkami či úkoly, souvisejícími s každým jednotlivým zastavením. Tak například, u 11. zastavení (Pán Ježíš přibit na kříž) se přibíjely hřebíky, či rýsováčky do kříže atp. Potěšila nás hojná účast rodičů a známých, za což mnohokráte děkujeme a těšíme se na další ročník.

zapsal: Bedla

 

[cws_gpp_images_by_albumid theme=grid id=”6426213018781636801″]