Rubriky
Archiv

Jestřábi za pokladem

20.5.2017 jsme se sešli v 9:00, ale něco bylo jinak. Nepřišel tam rádce ani podrádci. Po chvíli hledání jsme našli papírek s pečetí. Rozdělali jsme to a byli jsme rozděleni na 2 týmy. Každý tým měl zadaný jiný bod na mapě takže jsme se rozdělili. Na tom místě byl ukrytý další papírek, který vedl na hřbitov. Tam už čekal Prófa a ukázal nám šifru, kterou jsem během pěti vteřin rozluštil. ta nás navedla k rybníku, kde čekal Radar a Fíša. Já jsem musel, sice jenom po kolena, vlézt do rybníka a vylovit další papírky. Z těch jsme poskládali další nápovědu. Takhle to pokračovalo několik dalších indícií. V jednom bodě jsme byli nuceni počkat na druhou skupinu a pokračovat s ní. Jakožto spojená skupina jsme došli k ohništi, u kterého čekali Radar, Fíša a Prófa. Podle daných instrukcí jsme nakonec našli sladkou odměnu v podobě pokladu.

Zapsal: Kanon
Účast: