Rubriky
Archiv

Tříkrálová sbírka

V předtříkrálovou sobotu 5.6. se v Žebětíně tradičně konala charitativní tříkrálová sbírka.

Všech 11 skupinek koledníků se sešlo v klubovně na faře, kde do skupin se rozdali kasičky s letáky, tříkrálovými cukry, posvěcenou křídou a speciálními nálepkami K+M+B+ 2019. Otec Jiří Bůžek nám všem požehnal, nabídl cukroví a teplý čaj a každá skupinka se vydala na svoji trasu.

Nejrychlejší skončili už kolem oběda a vedoucí a nejsilnější z nás se spojili to jedné velké skupiny, aby odpoledne doobcházeli zbytek Žebětína (tradičně zbývá ulice Ostrovačická).
Celkem letos všech cca 50 králů v Žebětíně vybralo 82 368 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
zapsal: Zip