O skautingu

a taky o skautování, životu v oddíle atd. Informace vhodné nejen pro rodiče!

CO JE TO SKAUT (JUNÁK)? | ČINNOST ODDÍLU | CO DÍTĚ ČEKÁ? | KDO VEDE ODDÍL A PRACUJE S DĚTMI? | KOLIK TO STOJÍ? | CO BUDE DÍTĚ POTŘEBOVAT? | CHCETE DÍTĚ PŘIHLÁSIT?

CO JE TO SKAUT (JUNÁK)?

Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj od srdce dobrého člověka. Junák nabízí zajímavou náplň volného času pro děti a mládež od 6 let. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí. Skauting nabízí pro chlapce ucelený výchovný systém – od nejmladší kategorie vlčat (chlapci 6 – 11 let), přes skauty (11 – 15 let) až po rovery a vedoucí, kteří se podílejí na činnosti a vedení oddílu.

 

ČINNOST ODDÍLU

Činnost oddílu by se dala shrnout do třech bodů:

1.) Schůzky
Schůzky se konají každý týden odděleně pro skauty a vlčata. Důležitým prvkem schůzek je seznamování se a plnění skautských (vlčáckých) stezek, které formulují základní znalosti a dovednosti, které by kluci měli znát. Neméně důležité jsou hry všeho druhu.
• Náplní schůzek vlčat jsou především hry, ale děti se také učí novým věcem, poznávají přírodu a učí se žít v kolektivu svých vrstevníků.
• Náplní schůzek skautů je činnost, která vede k všestrannému rozvoji kluků, jsou zde také různé hry, pomocí kterých se skauti učí řešit různé situace a to jak individuálně tak s ohledem na kolektiv. Důraz je kladen také na morálku a chování.
2.) Výlety
Jednodenní či vícedenní výpravy se pořádají jednou do měsíce. Většinou o víkendech nebo ve dnech školních prázdnin. Cílem je stmelit kolektiv družiny či smečky, vyzkoušet si získané vědomosti v praxi a taktéž poznat krásy okolní přírody.
3.) Tábor
Tábor je vyvrcholením celého skautského roku. Bývá pravidelně první tři týdny v červenci na našem vlastním tábořišti ve Valdíkově. Velkým přínosem tábora je už to, že se každý musí přičinit o jeho stavbu. Od prvního stanu přes kuchyň a jídelnu až po poslední lavičku u táborového ohně je to dílo nás všech. Na táboře také probíhá celotáborová hra. Ta umožňuje všem prožít nevšední dobrodružství a vyzkoušet si mnoho nových činností. Naučit se žít v přírodě a umět se o sebe a o druhé také postarat.

 

CO DÍTĚ ČEKÁ?

Jedním z hlavních pilířů programu (kromě her a soutěží) je plnění skautských (vlčáských) stezek. Tam jsou shrnuty skautské dovednosti, ale i základní vědomosti, které by měl každý mít o svém okolí, městě, státě, světě, životě, … Je-li dítě připraveno a zaslouží-li si to, je mu umožněno vykonat skautský (vlčácký slib). Je to pro každého čest a nezapomenutelný zážitek. Další možností a volbou každého je plnění různých odborek či zkoušky Třech orlích per, ve které se prokáže odvaha, odhodlání a síla každého, komu se ve zkoušce podaří obstát. V programu je všeobecně brán ohled jak na fyzický tak duševní rozvoj dítěte.

 

KDO VEDE ODDÍL A PRACUJE S DĚTMI?

V čele oddílu stojí jeho vůdce – dospělý skautský činovník, který má splněnou vůdcovskou zkoušku, má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen střediskem (není však jediným, kdo má ony zkoušky splněny). Na přípravě programu se podílí i ostatní činovníci a pomocníci. Samotné vedení schůzek má na starosti zletilá osoba, která také nese zodpovědnost a její pomocníci, kteří mají složeny různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelská zkouška, zdravotnický kurz). Všichni, kteří se podílejí na chodu oddílu jsou jeho dlouholetými členy a sami prošli skautskou výchovou, která se stala součástí jejich života.

 

KOLIK TO STOJÍ?

Každé členství samozřejmě také něco stojí. Registrační poplatek do Skautu je 400,-Kč/rok. Část peněz zůstává oddílu a část putuje na ústředí (vedení) Junáka v ČR. Každý člen musí tento poplatek zaplatit a také za to něco dostane. Každý člen je automaticky pojištěn na všech akcích pořádaných oddílem (tzn. na schůzkách, výletech, táboře, …). Pojištění se vztahuje na zdraví i způsobenou škodu. Další náklady jsou spojené s nutnou výbavou dětí a jejich účastí na výletech či táboře. Na výletech jde především o dopravu a na táboře pak navíc o stravu a technické zabezpečení tábora. O výbavě se více dozvíte v následujícím odstavci.

 

CO BUDE DÍTĚ POTŘEBOVAT?

Dítě bude potřebovat určité vybavení. Na schůzky žádné speciální: stačí oblečení dle počasí, poznámkový blok, tužka, popřípadě věci, které se týkají programu a každý se o nich včas dozví. Na výpravu už je výbava trochu náročnější. Důležité jsou pevné boty, ve kterých se dá chodit celý den. Dále pohodlný batůžek, do kterého se vejde svačina a pláštěnka. Na vícedenní akci už je potřeba batoh vetší (objemem od 50 litrů), do kterého se vejdou všechny věci včetně spacáku. Jakékoli další zavazadlo, které je nutno nosit v ruce je velice nepříjemné a ztěžuje cestu. Byl zmíněn spacák. Není potřeba spacák do nějakých extrémů (v zimě je vždy zajištěna chata a v létě obstojí slabší spacák). Pokud ho budete kupovat, hleďte hlavně na jeho váhu a velikost (v zabaleném stavu). Vyplatí se už dítěti koupit spacák velikosti pro dospělého. Další věcí je karimatka jako podložka na spaní.
Tábor vyžaduje další rozšíření vybavení. Věci je nejlepší zabalit do kufru. Děti jsou ubytovány v podsadových stanech, takže je potřeba spacák. Pro případ vícedenního výletu a přespání v přírodě je také zapotřebí už zmíněný větší batoh, karimatka, pevná obuv.
Co se týká skautského vybavení, jde především o kroj, který se dá sehnat ve skautské prodejně v Praze (e-shop junshop.cz).
Pokud si nejste jisti výbavou rádi vám poradíme či pomůžeme vybrat. Toto vše dítě nemusí mít při nástupu do oddílu. Jde jen o jakýsi přehled do budoucna, co bude dítě potřebovat.

 

CHCETE DÍTĚ PŘIHLÁSIT?

Jste věřící, máte syna a chcete, aby se v kolektivu dobrých kamarádů učil čestnému jednání, samostatnosti, mnoha dovednostem, objevoval krásu přírody a učil se pomáhat všude, kde je pomoci zapotřebí?
Náš katolický 72. oddíl ho rád přijme do svých řad. Bližší informace u vedoucího oddílu.