Oddílová rada- STARÝ WEB

Naše současná oddílová rada má velkou základnu členů. Bez takové základny vedoucích bychom ani nebyli schopni připravovat a realizovat program pro tolik dětí. Řečí čísel se již několik let pohybujeme na nějakých 15 členech oddílové rady, kterým v současné době vypomáhá 7 roverů z družiny Křivek. Každý měsíc se scházíme na oddílových radách, kde tvoříme zejména programové a výchovné plány. Zkrátka jsme parta, která táhne za jeden provaz.