Oddíl

Práce se nebojíme

Jsme kluci z Brna-Kohoutovic a okolí. Náš oddíl se dělí na celkem 4 skupiny o 7-9 dětech, tzv. družiny, ve kterých spolu trávíme většinu skautského času. Naši klubovnu najdete v Domku Sv. rodiny v Kohoutovicích (Bašného 40). Jsme členy Junáka – českého skauta, největší výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Společně se pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno- i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

O prázdninách celý oddíl absolvuje 2 týdenní tábor, resp. ti starší z nás (skauti a vedoucí) ještě o týden déle. Spolu se podílíme na stavbě tábora i na jeho chodu (hlídání tábora nebo pomoc při vaření) a učíme se tu dovednostem, jako je práce s nástroji, první pomoc, přežití v přírodě a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní borci, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂

Jsme jedna parta