Podporují nás

Ať finančními či hmotnými dary nás podporují:

Městská část Brno Kohoutovice – kohoutovice.brno.cz
Městská část Brno Žebětín – www.zebetin.cz
Farnost Brno Žebětín – www.farnostzebetin.cz
Magistrát města Brna – www.brno.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

rodiče dětí, přátelé oddílu a také bývalí členové oddílu. Každá pomoc je jiná a všechny jsou potřebné.

Všem děkujeme za podporu!