Kulíšci

Tábor Kulíšků

Na začátku léta jsme s Kulíšky vyrazili na skautský tábor ve Valdíkově, kde jsme se společně s celým oddílem utábořili na krásných 5 dnů. Odjezd byl od klubovny ve středu 4. července společně s vlčaty a dalšími benjamínky z oddílu. Naložili jsme bagáž do…